Færøsk Dansk

álka alk
bládúgva klippedue
bláfjatla ellekrage
bókígða bogfinke
bývákur hvepsevåge
drunnhvíti lille stormsvale
ennigul ont pibeand
ennihvít gás dværggås
erla kongsdóttir hvid vipstjert
feigdarsveimari mursejler
felliskráka råge
ferðafalkur vandrefalk
fiskimási sølvmåge
fiskiørn fiskeørn
fjallarýpa fjeldrype
fjallígða kvækerfinke
fjallmurra almindelig ryle
Ffjalltrøstur sjagger
fjallvákur musvåge
fransaterna hættemåge
fulkubbi søkonge
garðljómari havesanger
gleða glente
grannljómari gransanger
grábøkut ont bjergand
grágás grågås
grágrælingur sortgrå ryle
gráspurvur gråspurv
gráspæta gråspætte
grátítlingur skærpiber
grýtissmyril tårnfalk
gyllingur guldpirol
havgás islom
havhestur mallemuk
havørn havørn
hegri fiskehejre
heiðarýpa dalrype
heykugla høgeugle
helsareyði odinshane
herfuglur hærfugl
hjómut perleugle
íslandsgás kortnæbbet gås
íslandsgrælingur islandsk ryle
íslandslomvigi kortnœbbet lomvie
kambsgjør toppet lappedykker
kattúla skovhornugle
kjóvi almindelig kjove
knópsvanur knopsvane
kongaørn kongeørn
kráka krage
krikkont krikand
kvørkveggja solsort
kyrrfuglur isfugl
leyvljómari løvsanger
likka sildemåge
lítil valmási hvidvinget måge
lomvigi lomvie
lógv hjejle
lómur rødstrubet lom
lundi lunde
maront lille skallesluger
munkur munk
músagjóð natugle
músvákur musvåge
músabróðir gærdesmutte
mýrisnípa dobbeltbekkasin
mækjuglámur rørdrum
náttkjarra natravn
nevfatti klyde
óðinshana vindrossel
orri urfugl
ógvella havlit
ravnur ravn
reyðstapi silkehale
rita ride
ryljómari rørsangere
skarvur topskarv
skatumási stormmåge
skógarorri tjur
skrápur almindelig skråpe
skúgvur storkjove
smyril dværgfalk
snjófuglur snespurv
snælduont spidsand
spurvaheykur duehøg
steinstólpa stenpikker
stelkur rødben
storkur stork
stórterna rovterne
stari stær
spógvi småspove
stórtíta musvit
suðurhavsskúgvur sydpolarkjove
sutlont knarand
súgont hvinand
súla sule
svala landsvale
svanur sangsvane
svartbakur svartbag
svarthálsa stor Præstekrave
svartterna sortterne
sýldur drunnhvíti stor stormsvale
tangspógvi storspove
teisti tejst
terna havterne
títlingskongur fuglekonge
títlingur engpiber
tjaldur strandskade
tjaldursgrælingur stenvender
toppont toppet skallesluger
trani trane
trøllont troldand
ugla ugle
uglubóndi mosehornugle
vákasmyril lærkefalk
valmási gråmåge
veiðifalkur jagtfalk
villdunna gråand
vípa vibe
æða edderfugl
æðukongur kongeedderfugl
øshvít gás canadagås